Bedömning av skick

- Gott
- Litet reparationsbehov
- Stort reparationsbehov
- Raserad
- Stängd
- Borttagen
- Skick ej bedömd
- Bedömning saknas
Åtgärder i Vatten